TÁC DỤNG TUYỆT VỜI CỦA BỌT BIA & NGUYÊN LÝ RÓT BIA BỌT 3 NGÓN TAY

TÁC DỤNG TUYỆT VỜI CỦA BỌT BIA & NGUYÊN LÝ RÓT BIA BỌT 3 NGÓN TAY

TÁC DỤNG TUYỆT VỜI CỦA BỌT BIA & NGUYÊN LÝ RÓT BIA BỌT 3 NGÓN TAY

1/ FOAM PROVIDES A BITTER-SWEET TASTE
The foam's sweetness complements the bitterness of our beer.
So that the taste of our first ever pilsner is perfectly balanced.
Bọt bia giúp có vị đắng ngọt ngào hơn.
Vị ngọt của bọt bổ sung cho vị đắng của bia.
Vì vậy, hương vị của bia pilsner luôn được  được cân bằng hoàn hảo.
2/ FOAM IS PROOF OF QUALITY INGREDIENTS
The natural oils in Saaz hops and the proteins in Moravian barley help create a perfectly wet, creamy and dense foam. 
Great foam, comes only from great ingredients.
BỌT là minh chứng rằng bia được nấu từ các nguyên liệu chất lượng cao, các loại dầu tự nhiên trong hoa bia Saaz và các protein trong lúa mạch Moravian giúp tạo ra một lớp bọt kem mịn và đặc quánh hoàn hảo. 
Bọt kem mịn tuyệt vời, chỉ có được từ các thành phần nguyên liệu tuyệt vời.
3/ FOAM KEEPS BEER FRESH LONGER 
A head of creamy, wet foam protects your beer from oxygen, so the taste stays perfectly fresh till you ask for another.
BỌT giúp GIỮ BIA được TƯƠI lâu HƠN
Một lớp bọt mịn như kem sẽ bảo vệ bia của bạn khỏi oxy hoá (là 1 lớp ngăn hoàn hảo không để bia tiếp xúc với không khí) vì vậy hương vị bia vẫn hoàn toàn tươi mới cho đến khi bạn yêu cầu thêm 1 ly khác.

Chia sẻ