Tin tức

Đừng bao giờ uống Single Malt Whisky với đá

Tác giả Brad Cohen (BBC Travel) Có một số quy tắc ta cần tuân theo khi gọi rượu Whisky đơn cất tại Scotland Trước hết, đừng gọi chúng là Scotch, mà hãy gọi là whisky hoặc malt (tức rượu mạch nha). Thứ hai, nếu không muốn bị mọi người xem là kẻ ngớ ngẩn thì bạn đừng gọi rượu whisky có bỏ đá. Đá l...